Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
Slideshow
Gallery
1
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8879.jpg
2
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8890.jpg
3
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8896.jpg
4
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8901.jpg
5
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8909.jpg
6
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8921.jpg
7
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8927.jpg
8
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8935.jpg
9
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8942.jpg
10
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8949.jpg
11
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8959.jpg
12
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8971.jpg
13
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8979.jpg
14
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8986.jpg
15
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8994.jpg
16
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9002.jpg
17
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9010.jpg
18
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9015.jpg
19
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9023.jpg
20
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9035.jpg
21
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9046.jpg
22
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9056.jpg
23
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9067.jpg
24
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9074.jpg
25
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9079.jpg
26
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9087.jpg
27
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9098.jpg
28
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9106.jpg
29
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9113.jpg
30
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9123.jpg
31
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9132.jpg
32
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9139.jpg
33
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9147.jpg
34
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9158.jpg
35
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9166.jpg
36
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9177.jpg
37
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9181.jpg
38
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9188.jpg
39
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9197.jpg
40
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9208.jpg
41
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9213.jpg
42
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9223.jpg
43
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9234.jpg
44
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9240.jpg
45
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9251.jpg
46
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9257.jpg
47
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9269.jpg
48
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9279.jpg
49
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9286.jpg
50
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9294.jpg
51
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9302.jpg
52
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9308.jpg
53
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9316.jpg
54
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9329.jpg
55
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9337.jpg
56
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9342.jpg
57
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9354.jpg
58
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9359.jpg
59
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9366.jpg
60
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9374.jpg
61
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9385.jpg
62
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9395.jpg
63
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9478.jpg
1
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8886.jpg
2
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8893.jpg
3
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8904.jpg
4
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8906.jpg
5
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8913.jpg
6
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8915.jpg
7
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8923.jpg
8
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8931.jpg
9
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8937.jpg
10
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8946.jpg
11
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8953.jpg
12
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8963.jpg
13
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8974.jpg
14
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8981.jpg
15
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8997.jpg
16
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9004.jpg
17
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9006.jpg
18
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9020.jpg
19
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9028.jpg
20
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9030.jpg
21
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9040.jpg
22
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9049.jpg
23
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9060.jpg
24
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9062.jpg
25
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9068.jpg
26
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9075.jpg
27
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9082.jpg
28
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9090.jpg
29
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9093.jpg
30
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9101.jpg
31
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9104.jpg
32
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9111.jpg
33
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9119.jpg
34
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9121.jpg
35
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9128.jpg
36
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9152.jpg
37
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9153.jpg
38
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9186.jpg
39
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9193.jpg
40
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9203.jpg
41
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9211.jpg
42
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9219.jpg
43
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9229.jpg
44
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9235.jpg
45
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9243.jpg
46
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9244.jpg
47
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9275.jpg
48
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9293.jpg
49
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9299.jpg
50
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9306.jpg
51
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9307.jpg
52
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9314.jpg
53
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9322.jpg
54
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9325.jpg
55
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9333.jpg
56
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9341.jpg
57
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9348.jpg
58
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9355.jpg
59
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9377.jpg
60
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9411.jpg
61
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9465.jpg
62
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9467.jpg
63
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9473.jpg
1
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8928.jpg
2
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8972.jpg
3
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8973.jpg
4
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8990.jpg
5
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9127.jpg
6
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9135.jpg
7
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9143.jpg
8
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9161.jpg
9
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9178.jpg
10
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9369.jpg
11
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9390.jpg
12
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9406.jpg
13
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9420.jpg
14
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9426.jpg
15
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9430.jpg
16
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9438.jpg
17
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9442.jpg
18
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9445.jpg
19
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9451.jpg
20
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9455.jpg
21
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9460.jpg
22
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14208.jpg
23
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14238.jpg
24
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14178.jpg
25
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14337.jpg
26
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14260.jpg
4
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3780.jpg
5
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3788.jpg
6
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3825.jpg
7
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3859.jpg
8
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3893.jpg
9
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3904.jpg
10
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3917.jpg
11
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3924.jpg
12
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3961.jpg
13
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3965.jpg
14
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3978.jpg
15
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3983.jpg
16
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4005.jpg
17
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4054.jpg
18
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4061.jpg
19
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4067.jpg
20
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4128.jpg
21
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4135.jpg
22
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4164.jpg
23
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4216.jpg
24
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4227.jpg
25
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4235.jpg
26
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4241.jpg
27
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4268.jpg
1
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13839.jpg
2
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13856.jpg
3
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13865.jpg
4
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13896.jpg
5
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13908.jpg
6
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13920.jpg
7
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13944.jpg
8
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13956.jpg
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
187 View slideshow

Watch the Salvatore Ferragamo show live!

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Salvatore Ferragamo Menswear Spring Summer 2020 Florence
Salvatore Ferragamo Men & Women Fall Winter 2019 Milan
190 PHOTOS
Salvatore Ferragamo Men & Women Spring Summer 2019 Milan
140 PHOTOS
Gucci Men & Women Spring Summer 2020 Milan
118 PHOTOS
Cristiano Burani Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
98 PHOTOS
Atsushi Nakashima Men & Women Spring Summer 2020 Milan
76 PHOTOS
Dolce & Gabbana Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
268 PHOTOS
Fila Men & Women Spring Summer 2020 Milan
184 PHOTOS
Gucci’s Horsesbit Bag Sells-out
15 PHOTOS
Laura Biagiotti Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
127 PHOTOS
SHUTING QIU Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
106 PHOTOS